Janez Mrdavąič
(Črna na Koroąkem, 16. 11. 1928–Slovenj Gradec, 10. 6. 2004)

Slavist in vsestranski ustvarjalec. Dvajset let je poučeval na gimnaziji v Ravnah in bil ątirinajst let ravnatelj Koroąke osrednje knjiľnice dr. Franca Suąnika. Raziskoval je literarno delo Preľihovega Voranca in tako ob devetdesetletnici njegovega rojstva objavil razpravo Odmev ľivega človeka in krajine (1983), ob stoti obletnici pa je bil sourednik zbornika Preľihov Voranc: 1893–1993.

Bibliografija

Utrujeno otroątvo. Lj, 1975.

Krajevna in domača imena v Črni in njeni ąirąi okolici. Ravne na Koroąkem, 1988.

Koroąka osrednja knjiľnica dr. Franc Suąnik, Ravne na Koroąkem. Ravne na Koroąkem, 1989.

Fotomonografija Meľiąka dolina. Ravne na Koroąkem, 1993.

Skozi soteske. Ravne na Koroąkem, 1997.

Dr. Alojz Kuhar: skica za portret njegovega ľivljenja in dela. 1999.

Krajevna in domača imena v Meľiąki dolini. Ravne na Koroąkem, 2001.

O njem

Koroąki fuľinar 4 (1978). 41.

Prepih 1 (1993). 6–7.

J. MRDAV©IČ: Skozi soteske. Ravne na Koroąkem, 1997.

J. MRDAV©IČ: Utrujeno otroątvo. Lj, 1975. 107–10.


Zbrala Maja Janeľič. Vir: http://www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon/seznam/m/mrdavsic_janez/. Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/mrdavsic.html postavila Andreja Musar 20. 10. 2006.