Slavistično društvo Slovenije
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Prijavnica

za vse, ki bi želeli postati člani Slavističnega društva Slovenije. Podpisana prijavnica pomeni, da član sprejema Pravila Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, objavljena na spletnih straneh društva (http://www.ff.uni- lj.si/slovjez/sds/pravilasds.html).

S članstvom v Slavističnem društvu Slovenije pridobite zlasti pravico do informiranosti ter možnost popularizacije dosežkov stroke, povezovanja znanosti s prakso in stika z ostalimi člani. Med članske ugodnosti pa sodita poleg društvenega glasila Kronika, znižanih naročnin na Jezik in slovstvo (16,50 € nam. 20,50 €) in na Slavistično revijo (15,50 € nam. 22 €) še popust na knjige Založbe ZRC SAZU ter občutni popust pri kotizaciji za udeležbo na slavističnem kongresu in ostalih društvenih prireditvah.

Ime in priimek:

Stalni naslov:

Delovno mesto:

E-pošta:

Članarino za leto 2010 (20 €) plačate s plačilnim nalogom na transakcijski račun Zveze društev Slavistično društvo Slovenije št. 02083-0018125980.

Dodatna pojasnila o članstvu daje tajnik Matjaž Zaplotnik (matjaz.zaplotnik@siol.net), za vplačila pa računovodkinja Helena Kenda (helena.kenda@siol.net, Ljubljanska cesta 3, 4240 Radovljica, http://www.informacija.net/davcno%2Dsvetovanje/). Če vam ne uspe preko računalnika, lahko izpolnite tole prijavnico (v formatu .DOC) ali pa prijavnico, natisnjeno v Kroniki Slavističnega društva Slovenije. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Slavistično društvo Slovenije, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Vsi zneski so v evrih in veljajo za leto 2010.


Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/prijavnica.html Miran Hladnik avg. 2006, obnovil Matjaž Zaplotnik 23. 3. 2010.