Slavistično društvo Slovenije
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Prijavnica na seminar mentorjev za Cankarjevo tekmovanje 2007

Naziv šole:

Naslov šole:

Davčna št. šole:

Telefon:

E-pošta:


Ime in priimek udeleženke:

Njen e-naslov in mobi Za katero stopnjo:

Ime in priimek udeleženke:

Njen e-naslov in mobi Za katero stopnjo:

Ime in priimek udeleženke:

Njen e-naslov in mobi Za katero stopnjo:

Ime in priimek udeleženke:

Njen e-naslov in mobi Za katero stopnjo:

Ime in priimek udeleženke:

Njen e-naslov in mobi Za katero stopnjo:

Prijavite se do konca oktobra. Seminar bo zadnji teden novembra, natančnejši razpored bo objavljen na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/ct.html. Kotizacijo 23.000 sit (za člane slavističnih društev 18.000 sit) plačate s plačilnim nalogom na transakcijski račun Zveze društev Slavistično društvo Slovenije št. 02083-0018125980. Prijavljenim, ki še niste vplačali kotizacije, bomo še pred seminarjem na šolo poslali račun. Dodatna pojasnila glede seminarja daje tajnica Milena Blažić (milena.blazic@guest.arnes.si), za vplačila pa računovodkinja Helena Kenda (helena.kenda@siol.net, Ljubljanska cesta 3, 4240 Radovljica, http://www.informacija.net/davcno%2Dsvetovanje/). Če vam ne uspe preko računalnika, pošljite prijavnico na naslov Slavistično društvo Slovenije, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.


Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/prijavnica_seminarCT.html Miran Hladnik 6. sept. 2006, obnovila Andreja Musar 20. nov. 2006.