Slavistično društvo Slovenije
Slavistična knjižnica

Principi za izbor v Slavistično knjižnico

 1. Delo je znanstvena monografija s slovenistično oz. slavistično tematiko.
 2. Besedilo je v slovenščini, povzetek (1–3 strani) pa v tujem jeziku.
 3. Avtor je član Zveze društev Slavistično društvo Slovenije oz. pokrajinskega slavističnega društva.
 4. Monografija mora imeti znanstveni značaj; prednost imajo izvirna znanstvena dela, za tem disertacije in magisteriji. Prvotni namen zbirke je omogočiti znanstveno kvalificirano objavo mlajšemu raziskovalnemu kadru.
 5. Avtor priskrbi dve priporočilni znanstveni recenziji strokovnjakov za dotično področje v obsegu vsaj ene strani (2000 znakov).
 6. Obseg ne sme presegati 20 avtorskih pol (600.000 znakov s presledki) ali biti manjši od 10 avtorskih pol (300.000 znakov s presledki).
 7. Besedilo za natis v tekočem letu mora biti oddano urednici zbirke dr. Ireni Novak Popov v dokončni obliki in v ustreznem formatu do konca septembra tekočega leta.
 8. Elektronska verzija rokopisa mora biti urejena skladno z navodili za oblikovanje. Za pomoč pri oblikovanju je na voljo tehnični urednik Matjaž Zaplotnik.
 9. Avtor se strinja s pogoji vzorčne pogodbe.
 10. Avtor se strinja s spletno objavo svoje knjige.
 11. O vrstnem redu objav in njihovem številu odloči na predlog urednika zbirke UO SDS v dopisni seji glede na finančni položaj društva in na podlagi druge prepričljive argumentacije.
 12. Frekvenca serije je vsaj ena knjiga letno. Učbenikov, slovarjev, večknjižnih projektov, periodičnih publikacij in zbornikov se Slavistična knjižnica izogiba, prav tako ponatisom in popravljenim ponatisom.
Besedilo dopolnila Malka Čeh januarja 2009 in Matjaž Zaplotnik marca 2010 ter avgusta 2013.
Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/razpis_slaknj.html postavil Miran Hladnik 28. 10. 2004, obnovila Andreja Musar 17. 10. 2006 in Matjaž Zaplotnik 19. 8. 2013.