OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM

 

RAZPIS TEKMOVANJA V ZNANJU SLOVENŠČINE

ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

 

Slavistično društvo Slovenije in Zavod Republike Slovenije za šolstvo tudi v šolskem letu 2005/2006 vabita učence 7. in 8. razreda osemletke, 8. in 9. razreda devetletke ter dijake srednjih šol in njihove mentorje na tekmovanje v znanju slovenščine. Mladi se bodo lahko pomerili na štirih zahtevnostnih stopnjah.

 

Šolska tekmovanja bodo potekala hkrati po vseh šolah v četrtek, 9. februarja 2006, ob 13.30. Učenci in dijaki bodo reševali naloge, ki jih zanje pripravljamo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z učitelji praktiki. Šole morajo poslati najkasneje do 20. januarja 2006 pedagoškemu svetovalcu na območno enoto ZRSŠ prijavo tekmovalcev (po stopnjah) in natančen naslov šole.

 

Vseslovensko tekmovanje, organizirano po območjih organizacijskih enot Zavoda RS za šolstvo oziroma slavističnih društev, bo v soboto, 18. marca 2006, ob 9.00. Šole po izpeljanih šolskih tekmovanjih najkasneje do 1. marca 2006 prijavijo na naslove območnih enot ZRSŠ po tri oziroma ustrezno število na vsaki zahtevnostni stopnji najbolje uvrščenih tekmovalcev za vseslovensko tekmovanje (Pravilnik o tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 19. člen). V šolskem letu 2005/2006 je naslov tekmovanja

ODRAŠČANJE

 

Z letošnjim razpisom tekmovanja za Cankarjevo priznanje želimo usmeriti pozornost mladih bralcev v aktualna besedila petih slovenskih literatov: Frana Milčinskega, Dese Muck, Marinke Fritz Kunc,  Igorja Karlovška in Mihe Mazzinija. 

 

Na tekmovanju bodo učenci in dijaki:

·         reševali naloge objektivnega tipa iz jezika in književnosti (45 min.) in

·         pisali pisno nalogo (90 min.)

·         preverjanje bo povezano z dano literaturo.

 

Dodatne informacije dobite na Slavističnem društvu Slovenije (Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana), na organizacijskih enotah Zavoda RS za šolstvo in pri koordinatorju (Vlado Pirc, ZRSŠ, OE Kranj, Stritarjeva 8, 4000 Kranj; e-pošta: vlado.pirc@zrss.si).

 

Kolegice in kolege hkrati vabimo, da se udeležijo seminarja mentorjev našega tekmovanja. Prijave zbira tajnica SDS (Marjana Lavrič, Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana; marjana_lavric@hotmail.com. Zadnji rok za prijavo: 31. 10. 2005). Mentorji naj na prijavnici navedejo, za katero stopnjo tekmovanja pripravljajo tekmovalce. Vsem, ki boste kakorkoli sodelovali pri izvedbi tekmovanja, predvsem pa tekmovalcem, želimo, da bi pri svojem delu imeli veliko zadovoljstva in bili kar najuspešnejši.

 

dr. Miran Hladnik, predsednik SDS, in Alojz Pluško, direktor ZRSŠ

 

P.S.

Razpis tekmovanja, Pravilnik o tekmovanju za CP in dodatna pojasnila so oz. bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za šolstvo, predmetna skupina za slovenščino, Cankarjevo tekmovanje: http://www.zrss.si/. Aktualne informacije so tudi na spletni strani Slavističnega društva Slovenije, http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html. — Predsednik Slavističnega društva Slovenije dr. Miran Hladnik: miran.hladnik@guest.arnes.si.

 


PRILOGA ZA UČENCE IN MENTORJE V OSNOVNI ŠOLI

I. STOPNJA

PTIČKI POD MILIM NEBOM

Gradivo za učence

 

Priporočila mentorjem

 

Razpis za prvo stopnjo sta pripravila Iva Potočnik, OŠ Frana Goloba Prevalje, in Vlado Pirc, ZRSŠ, OE Kranj.


PRILOGA ZA DIJAKE IN MENTORJE V SREDNJI POKLICNI ŠOLI

II. STOPNJA

JE ŽIVETI PREPROSTO?

Gradivo za dijake

 

 

Priporočena literatura za mentorje

 

·         Matjaž Kmecl: Mala literarna teorija. Ljubljana: Borec, 1976 in druge izdaje.

·         Marinka Fritz Kunc: Janov krik. Ljubljana: Prešernova družba, 1985 in druge izdaje.

·         Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož, Stanislava Židan: Besede. Slovenski jezik. Socialne zvrsti slovenskega jezika. Umetnostna in neumetnostna besedila. v: Na pragu besedila, 1: Učbenik za slovenski jezik v prvem letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Ljubljana: Rokus, 1999.

 

Priporočila mentorjem

 

Dijaki berejo, doživljajo in opazujejo literarno besedilo. Razčlenjujejo ga. Prepoznavajo dogajalni prostor in čas, motive in teme in literarne osebe v besedilu. Opazujejo jezikovne prvine, ki jih tudi vrednotijo. Teme in motive literarnega besedila znajo dijaki poglobiti in poustvariti ter napisati vodeno in samostojno interpretacijo odlomka besedila.

 

Razpis za drugo stopnjo je pripravila Mirjam Podsedenšek, ZRSŠ, OE Nova Gorica.

 

PRILOGA ZA DIJAKE IN MENTORJE V SREDNJI ŠOLI (A in B STOPNJA)

III. STOPNJA

GIMNAZIJEC

Gradivo za dijake

Priporočena literatura za mentorje

Priporočila mentorjem

·         Književno besedilo vodeno in samostojno interpretirajo; poustvarjalno dograjujejo motiviko, oznako književnih oseb in idejo besedila na podlagi lastnega doživljanja in vrednotenja.

 

Razpis za tretjo stopnjo sta pripravila Valentina Kobal, SETŠ Nova Gorica, in Janko Potrata, ZRSŠ, OE Maribor.

 

PRILOGA ZA DIJAKE IN MENTORJE V SREDNJI ŠOLI (A in B STOPNJA)

IV. STOPNJA

KRALJ ROPOTAJOČIH DUHOV

 

Gradivo za dijake

 

·         Miha Mazzini: Kralj ropotajočih duhov. Ljubljana: Beletrina, 2001.

·         Gašper Troha: Kralj ropotajočih duhov. V: Miha Mazzini, Kralj ropotajočih duhov. Ljubljana: Beletrina, 2001.

·         Miha Mazzini: Curriculum Vitae, http://friends.s5.net/mazzini/index.html.

·         Irena Jakopanec: Miha Mazzini: Kralj ropotajočih duhov, http://med.over.net/molji/recenzije/miha­_mazzini.php.

·         Gaja Kos: Osamosvajanje pod Titom, http://friends.s5.net/mazzini/kralj/recenzije/kritikagkos.html.

Priporočena literatura za mentorje 

·         Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož, Stanislava Židan: Besede, Slovenski jezik, Socialne zvrsti slovenskega jezika, Umetnostna in neumetnostna besedila. V: Na pragu besedila, 1: Učbenik za slovenski jezik v prvem letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Ljubljana: Rokus, 1999.

·         Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1980–1991 in druge izdaje.

 

Priporočila mentorjem

 

 

Razpis za četrto stopnjo je pripravila Elen Slavec, Gimnazija Koper.