Slavistično društvo Slovenije

Slavistično društvo Kranj

Sedež SD Kranj: Srednja biotehniška šola, Strahinj 99, 4202 Naklo
Upravni odbor SD Kranj:
      Predsednica: Barbara Oman, Srednja lesarska šola Škofja Loka,
      tel. 04/ 51 30 507, 041/ 564 083, e-naslov barbara.oman1@guest.arnes.si
      Podpredsednica: Andreja Lampič, Srednja biotehniška šola, Strahinj
      Tajnica: Marina Jurjevič, Srednja lesarska šola Škofja Loka
      Blagajničarka: Marcela Koren, Srednja biotehniška šola, Strahinj

Dokumenti:

Obvestila:
Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sd_kranj.html postavila Andreja Musar 2. 3. 2007, nazadnje obnovljeno 6. 3. 2007.