Slavistično društvo Slovenije

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije

AktualnoVabljeni na 5. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov: Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi
Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja mladih humanistov 2017

Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja mladih humanistov 2016

Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja mladih humanistov 2015


Slovanski jeziki na stičišču kultur. Uredniki konferenčnega e-zbornika: Rok Andres, Lidija Rezoničnik, Megi Rožič, Nina Zavašnik. Tehnično urejanje: Lidija Rezoničnik. Grafično oblikovanje: Piksli.com.Slavistično društvo Slovenije, 2016  


E-zbornik
Calaméo

BROŠURA V FORMATU PDF (Acrobat Reader) 

Karierni dan slovenistov. Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije v sodelovanju s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani. Urednici e-brošure: Lidija Rezoničnik in Nina Zavašnik. Oblikovanje: Duša Race. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 15. aprila 2015  


Karierni dan slovenistov
Calaméo

BROŠURA V FORMATU PDF (Acrobat Reader) 
Kontakt Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije


studentska.sekcija.zdsds@gmail.com
Vodji Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije: dr. Lidija Rezoničnik in Nina Zavašnik

Naslov:
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
za Študentsko sekcijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Pretekli dogodki Študentske sekcije


Vabilo na Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov

Slovanski jeziki na stičišču kultur,

(Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica).

Več informacij:Program Int. Conference for Young Humanists, Nova Gorica, 14.10.2015


Vabilo na Karierni dan slovenistov in slavistov

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani prireja karierni dan, s katerim želimo mlade sloveniste in slaviste seznaniti s kariernimi možnostmi in priložnostmi ter jih povezati z bodočimi partnerji na trgu ustvarjalnega dela. Karierni dan bo potekal v sredo, 15. 4. 2015, na Filozofski fakulteti, v predavalnici Tobačna 1 (Tobačna ulica 5).
Program Kariernega dne: 11.00 do 13.00 predstavitev poklicev slovenistične oz. slavistične stroke 14.00 do 16.00
- predstavitev sodelujočih podjetij, organizacij
- hitri zmenki študentov s predstavniki podjetij in organizacij

Na prvem delu kariernega dne bodo sodelovali: gledališki lektor in radijski novinar, tuji lektor za slovenski jezik, lektorica slovenskega jezika, mladi raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, prevajalec južnoslovanskih jezikov, prevajalka v podjetju s Češke, učiteljica slovenščine, urednik in literarni kritik in drugi.

Na drugem delu kariernega dne bodo prisotni predstavniki naslednjih institucij: časopis Dnevnik, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Javni Zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Karierni center Univerze v Ljubljani, Slovenski izobraževalni konzorcij v Italiji in drugi. Zaradi učinkovite organizacije t. i. hitrih zmenkov z institucijami, ki zaposlujejo slovenistično-slavistični profil, je obvezna prijava na dogodek. Svojo udeležbo potrdite na elektronskem naslovu studentska.sekcija.zdsds@gmail.com. Ob prijavi dopišite smer in letnik študija. Ne zamudite edinstvene priložnosti za spoznavanje vaših konkretnih poklicnih možnosti in pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno!

Karierni center UL je pred dogodkom organiziral tudi pripravljalno delavnico na razgovore v okviru hitrih zmenkov. Pripravljalna delavnica, ki jo je vodila karierna svetovalka Sabina Ž. Žnidaršič, je potekala 9. 4. 2015 v prostorih UL.
vodji Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije dr. Lidija Rezoničnik in Nina Zavašnik
dr. Sabina Žnidaršič Žagar, karierna svetovalka KC UL

Karierni dan

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije 15. aprila 2015 organizira karierni dan, namenjen študentom slavistike in slovenistike. Dogodek sestavljata dva dela: predstavitev poklicev, za katere je potreben slovenistični oz. slavistični izobrazbeni profil, in predstavitev podjetij, institucij, javnih zavodov itd., ki zaposlujejo tovrstne profile. Za prvi del potrebujemo kandidate, mlade slaviste ali sloveniste, ki so zaposleni v stroki oz. za opravljanje poklica potrebujejo slavistično oz. slovenistično izobrazbo (predvsem potrebujemo učitelja, novinarja, urednika, zaposlenega na projektih ...).
Če ste slavist/ka oz. slovenist/ka, zaposleni v stroki, po možnosti opravljate kakšen za stroko 'netipičen' poklic in ste pripravljeni študentom predstaviti svoje delo, vljudno vabljeni, da se nam s 5-minutno predstavitvijo pridružite na kariernem dnevu. Predstavitev lahko poteka v živo ali preko programa Skype.
Prijave za nastopajoče zbirava vodji Študentske sekcije Nina Zavašnik in Lidija Rezoničnik do najkasneje 15. marca 2015. Kandidatom bodo predhodno posredovana vzorčna vprašanja, na podlagi katerih naj pripravijo predstavitev do 5 minut in krajši pisni povzetek za brošuro, ki bo izšla po dogodku.
Najlepša hvala in lep pozdrav.
Nina Zavašnik & Lidija Rezoničnik, vodji Študentske sekcije Slavističnega društva SlovenijeNina Ditmajer:Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike
Nina Ditmajer: Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike (el. knjiga), Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, 2 (Philoslovenica, 2014)
Maruška Agrež: Znanstveno srečanje doktorskih študentov (zbornik s srečanja)
Maruška Agrež: Znanstveno srečanje doktorskih študentov (zbornik s srečanja) (Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, 1)

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije je bila ustanovljena na redni seji Upravnega odbora ZD SDS v petek, 29. junija 2007 v Banketni dvorani Mestne občine Ljubljana. Ustanovitev sekcije je zabeležena v zapisniku te seje, ki je bil objavljen tudi v društvenem glasilu, Kroniki Slavističnega društva Slovenije.

Slike s prireditve
Foto: Matjaž Zaplotnik

Znanstveno srečanje doktorskih študentov


Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije je 6. 12. 2013 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani organizirala Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri. Prireditev je bila namenjena izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, segala pa je tudi na področje didaktike in prevodoslovja.

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije je tako prireditev letos izpeljala prvič. Na srečanju so se s sekcijskimi referati z diskusijo predstavili mladi raziskovalci z mariborske, ljubljanske, koprske ter graške univerze. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, sega pa tudi na sosednja področja didaktike in prevodoslovja. Brez slednjih si ni mogoče predstavljati niti interdisciplinarno razširjene sodobne slovenistike/slavistike niti uspešne prakse v smislu poučevanja slovenščine na vseh ravneh izobraževanja in prevajanja. Referentom je srečanje omogočilo širšo prepoznavnost njihovega dela, udeležencem pa informacijo o rasti slovenskega znanstvenega podmladka. Četudi se sodelujoči ukvarjajo s teoretsko in metodološko zelo raznolikimi problemi, je vsaki sekciji skrbno pripravljenih kakovostnih referatov sledila konstruktivna diskusija, brez tradicionalnega >>postavljanja v dva tabora<<. Naj še omenimo, da sta bili na znanstvenem srečanju podeljeni tudi nagradi za najboljše diplomsko delo diplomantkama Tini Razboršek z Univerze v Gorici in Maji Šturm z Univerze na Primorskem. Mlade diplomante želimo na tak način nagraditi za njihovo dosedanje delo, obenem pa jih spodbuditi za nadaljnje strokovno oz. znanstveno udejstvovanje. Zaradi kakovostnih vsebin prispelih referatov pričakujemo, da bo na novo organizirano znanstveno srečanje pridobilo status osrednje prireditve Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije.

Prilagamo še program.

15.30 -15.45 Pozdrav in uvodne besede
15.45-16.00 Natalija Furman: Ekolingvistika in neoliberalistični sistem
16.00 -16.15 Nina Zavašnik: Oris jezikovnega konflikta med rojenimi govorci slovenščine ter priseljenci iz BiH, Hrvaške, Črne gore in Srbije v Sloveniji
16.15-16.30 Lea Lehner: Medpredmetno povezovanje s slovenščino v tretjem triletju na dvojezičnih osnovnih šolah
16.30 -16. 45 Mateja Forte: Jezik, preko poučevanja in učenja do kakovostnega znanja
16.45 - 17.10 Diskusija
17.10 -17.30 Odmor
17.30 -18.00 Podelitev priznanj Slavističnega društva najboljšim mladim diplomantom slovenskih univerz
18.00-18.15 Črt Močivnik: Podoba Romov v literaturi Janeza Trdine
18.15 -18.30 Martina Potisk: Medkulturnost v literaturi: podoba islama v sodobnem slovenskem romanu
18.30-18.45 Ana Perovič: Funkcija oblačil in oblačilnih videzov v izbranih besedilih Ivana Cankarja in Zofke Kveder
18.45-19.00 Diskusija
19.00-19.15 Odmor
19.15 - 19.30 Nina Ditmajer: Retorične enote v svetopisemskih epistolah skozi zgodovino slovenskega prevajanja
19.30-19.45 Janko Trupej: Cenzura profanosti pri podnaslavljanju
19.45-20.00 Diskusija

Filmski večer

Študenti slovenistike in izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič smo pripravili ogled filma Nasvidenje v naslednji vojni, posnetega po romanu Vitomila Zupana Menuet za kitaro. Ker to delo odpira številna vprašanja, ob katerih lahko razmišljamo, je ogledu filma sledila zanimiva debata s profesorico Alojzijo Zupan Sosič. Filmski večer se je zgodil v sredo, 18. 2. 2009, v predavalnici št. 2 ljubljanske Filozofske fakultete.

Maruška Agrež, organizatorica filmskega večera

Tutorske čajanke

Pridi, popijva skodelico čaja in nadaljujva pogovor o veselih stvareh. (Chaim Potok)

Novo študijsko leto smo kot vedno začeli v času vrenja mošta in pokanja kostanjev, letos vse to celo ob temperaturah indijanskega poletja. Pa smo si rekli, zakaj ne bi bilo letos drugače in bi vas povabili na čaj. Tutorke študentke smo izvedle spoznavno tutorsko čajanko, ki je bila v torek, 21. 10. 2008, od 18. ure naprej na hodniku slovenističnega in slavističnega oddelka v 2. nadstropju. Ob drobnih domačih dobrotah in pravem angleškem čaju so nas kulturno razsvetlili nastopa dveh zamolčanih slovenskih pesnikov, Analije Terpinc in Feliksa Gnidovca, ter nastop skupine Joko, Domc in prijatelji.

Druga tutorska čajanka v obliki slovenističnega kviza pa je potekala 16. 12. 2008.

Petra Jordan, oddelčna koordinatorka tutorjev študentov


Bralna druženja


V okviru študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije in Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani želimo s kolegicami študentkami organizirati bralna druženja, na katerem se bomo pogovarjali o prebranih knjigah, izmenjavali mnenja, podajali kritike v zadnjem letu nagrajenih del slovenskih avtorjev ... Želimo, da bi imel vsak možnost izraziti svoje mnenje v sproščenem vzdušju. Uvodni sestanek smo imeli v sredo, 15. 10. 2008, ob 19-ih pri rumenih mizah našega oddelka v drugem nadstropju FF.

Sonja Grmovšek in Katja Horvat


Študentska udeležba na slavističnem kongresu v Celovcu in Pliberku

Dragi slovenisti,
kot nekateri že veste, se nam od 2. do 4. oktobra 2008 obeta Slavistični kongres v Celovcu in Pliberku. Če bi se ga kdo rad udeležil, lahko z včlanjenjem v Študentsko sekcijo pri Slavističnem društvu Slovenije -- letna članarina je 10 evrov za študente -- pridobi nekaj ugodnosti.

Študentje, ki so člani študentske sekcije, se lahko kongresa udeležijo brez plačila kotizacije, poskrbeti pa morajo za prenočišče in hrano. Študentska sekcija do nedelje, 14. septembra, do 12. ure zbira prijave in bo vsem zainteresiranim rezervirala spanje v mladinskem hostlu v neposredni bližini celovške univerze oziroma kongresnega dogajanja. Cena 3- ali 4-posteljne sobe je 19,90 evra na noč, cena dvoposteljne 23,90 evra na noč, za peto dodatno ležišče v 4-posteljni sobi 8, za šesto pa 4 evre. Število sob je omejeno, zato pohitite s prijavo!

Poleg tega naj bi vsak študent na kongresu prejel darilno vrečko (s kongresnim zbornikom, Kroniko SDS, knjigami in turističnim gradivom), potrdilo o udeležbi in bil deležen vseh predavateljem namenjenih kongresnih ugodnosti: avtobusni prevozi (tu moramo opozoriti, da lahko, če bo študentov veliko, zmanjka prostora na avtobusih za vse, ampak ga najbrž ne bo :), vodeni ogledi, vstopnice za predstavo, kava in pijača med odmori.

Študentje si morajo poleg prenočišča sami plačati tudi hrano: možnosti za to je na in okrog univerze več, najcenejša je menza, kjer stane kosilo okrog 5 evrov. Če bi se želeli udeležiti ekskurzije v soboto, 4. oktobra, morajo študentje, tako kot tudi vsi ostali udeleženci kongresa, doplačati 40 evrov.

Zainteresirani se, prosim, javite najkasneje do nedelje, 14. septembra, do 12. ure Maruški Agrež na agrez.maruska@gmail.com ali na tel. številko 031 684 955. Prosim, če ji v mejlu napišete ali po telefonu sporočite tudi svoj domači naslov, saj boste kot člani Slavističnega društva Slovenije na dom prejemali društveno Kroniko. V naslednjem tednu vam bo Maruška potrdila rezervacijo in vas obvestila, kje in kdaj lahko plačate članarino za študentsko sekcijo.
Seveda se sekcijo lahko včlanite tudi zainteresirani, ki se kongresa ne nameravate udeležiti :) (za še druge ugodnosti).

Vse ostale informacije, program kongresa, zemljevide kongresnih lokacij in podobno najdete tukaj.

Vabljeni in LP,
Petra Jordan


Predstavitev Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije na Študentskih dnevih Filozofske fakultete 6.–8. maja 2008

Foto: Matjaž Zaplotnik     Foto: Matjaž Zaplotnik

Fotografiral Matjaž Zaplotnik

3. etimološki večer


Na tretjem etimološkem večeru 20. maja 2008 na ljubljanski Filozofski fakulteti smo nadaljevali debato, povezano s poimenovanjem rastlin.

Maruška Agrež, organizatorica etimološkega večera

2. etimološki večer


Ker je etimološki večer, ki smo ga organizirali v torek, 18. marca 2008, uspel, smo se odločili, da bomo takšne večere prirejali vsak mesec. Tako smo izvedli tudi 2. etimološki večer, ki je bil v torek, 22. 4. 2008, v predavalnici št. 1 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Tema tokratnega večera so bila poimenovanja rastlin.

Maruška Agrež, organizatorica etimološkega večera

1. etimološki večer


Študenti slovenistike in red. prof. dr. Alenka Šivic Dular smo v okviru Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije organizirali etimološki večer. Prireditev je potekala v torek, 18. marca 2008 v predavalnici št. 302 Filozofske fakultete. Tema večera so bila poimenovanja živali, in sicer njihov izvor, primerjava v različnih jezikovnih obdobjih, jezikih, slovarjih itd. Prireditev je bila namenjena vsem študentom in profesorjem jezikoslovnih smeri Filozofske fakultete in tudi ostalim zainteresiranim. Prireditev smo organizirali z željo, da bi se študenti znebili predsodkov pred diahronim jezikoslovjem, hkrati pa razširili svoje jezikoslovno znanje zunaj meja obveznega učenja za izpite.

Maruška Agrež, organizatorica etimološkega večera


Filmski večer


V sredo, 9. januarja 2008, smo študenti ljubljanske slovenistike v okviru študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije organizirali filmski večer. Gledali smo film Halgato, posnet po romanu Ferija Lainščka Namesto koga roža cveti. Filmu je sledila debata, ki jo je usmerjala profesorica Alojzija Zupan Sosič.

Maruška Agrež, organizatorica filmskega večera


Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/studenti.html postavil Matjaž Zaplotnik 25. novembra 2007 in nazadnje dopolnil 21. 9. 2017.